Aanpak en resultaat

Het formuleren van scherpe, tot de verbeelding sprekende kernboodschappen en verhalen die aansluiten bij de intrinsieke motivatie van medewerkers. Via een helder verhaal, in beeld vertaald, geven we hen meer grip op de ontwikkelingen en wat er van hen verwacht wordt. We zien de verandering als leerproces en betrekken op allerlei manieren medewerkers bij de omslag, leggen steeds de link tussen verhaal, ontwikkelingen in de dienst en het dagelijks werk.

Als resultaat staat het onderwerp op de agenda. Door medewerkers aan te spreken op waar hun hart ligt: het helpen van de inwoner van Den Haag, komt er veel los in de organisatie.