Naar een breed gedragen Draagvlak Denkraam.

Voor wie het gemist heeft: Wit Communicatie vierde in 2017 haar tienjarig bestaan. Niet alleen met een prachtige Wit Summer Nights Dream en een goed bezochte masterclass, maar ook met de ontwikkeling van het Draagvlak Denkraam. Hoe is dit Denkraam ontvangen? En hoe kunnen we het verder ontwikkelen? Daarvoor bieden wij aan: gratis Draagvlak Denkraam Sessies.

Het Draagvlak Denkraam van Wit werd gepubliceerd in het jubileummagazine XPO die we ter gelegenheid van ons tienjarig bestaan uitgaven. (Nog niet gekregen? Mail ons en dan sturen we hem naar je op). Inmiddels hebben we van verschillende kanten feedback gekregen op het Denkraam. Daaruit blijkt dat er volop mogelijkheden zijn om het Denkraam door te ontwikkelen. Drie uitgangspunten staan daarbij alvast als een huis.

Uitgangspunt 1: Kies het vertrekpunt

Draagvlakvorming start met de vraag: Waar staan we? Beginnen we met een vraagstuk waarmee je nog alle kanten op kunt? Of beginnen we bij een plan dat met zoveel mogelijk steun uitgevoerd moet worden?
Roelof Benthem organisatieadviseur bij Twynstra Gudde vindt deze keuze een belangrijk uitgangspunt. “Te vaak drijven communicatie- of omgevingsaanpakken weg van de oorspronkelijke vraag of het plan. Dat ze in dit denkraam uitgangspunt zijn, vind ik sterk. Verder lijkt het onderscheid tussen planvorming en uitvoering misschien een open deur, maar het is cruciaal in draagvlakvorming. Goed dat jullie dit zo zichtbaar hebben gemaakt.”

Coen Helderman, senior adviseur Samenspraak bij de gemeente Zoetermeer, ziet hier juist mogelijkheden voor verdere ontwikkeling: “Draagvlakvorming is meer dan een instrument voor beleid. Het is ook een manier om democratisch burgerschap in de samenleving te versterken. Deze zeer urgente opgave verdient een centrale plek in de communicatiepraktijk. Hoe mooi zou het zijn als een derde weg van draagvlakvorming een plek in het Draagvlak Denkraam zou krijgen.”

Uitgangspunt 2: Integreer relatie, proces en verhaal

Is het uitgangspunt vastgesteld, dan kan de communicatiemanager sturen op drie factoren: relatie, proces en verhaal. Dat die drie factoren geïntegreerd worden, is een welkome toevoeging op bestaande modellen, vindt Benthem: “Wat jullie denkraam krachtig maakt, is mijns inziens de integratie van het verhaal in het model. Dat zie je niet vaak. Meestal is er sprake van een expliciete communicatieaanpak, met het accent op de boodschap of framing, of een expliciete procesgerichte aanpak. Jullie hebben dit geïntegreerd in één model. Dat voegt duidelijk iets toe.”

Uitgangspunt 3: Wees alert op bedreigingen

Harry Michels, manager Omgeving N23 Westfrisiaweg van Provincie Noord-Holland, vindt vooral de bedreigingen, die in het Draagvlak Denkraam als bliksemschichten zijn opgenomen, waardevol. “We lopen allemaal aan tegen ingrepen vanuit onverwachte hoek en effecten van goed bedoeld eigen handelen. Oog hebben daarvoor is wezenlijk voor het succes van ingrijpende veranderingen in de samenleving of binnen een organisatie.”

Wat Michels zou willen toevoegen aan het Denkraam is de rol van de procesbegeleider. “De procesbegeleider moet de omgeving en zijn eigen reacties goed kunnen waarnemen. Verder is het toestaan van ongemak essentieel, juist in een complex proces waarin we op zoek zijn naar nieuwe inzichten. Een procesbegeleider moet dat aanvoelen en dan schakelen tussen snel denken, vertragen of stil leggen, om dan met elkaar te onderzoeken, te testen en uit te dagen. Om weg te komen van dat wat voor de hand ligt en om dieper te gaan graven.”

Gratis Draagvlak Denkraam Sessies

Dieper graven is wat we ook willen met het Draagvlak Denkraam van Wit. Het Denkraam is weliswaar goed ontvangen als kader om orde te scheppen in de complexiteit van belangen, verwachtingen, beeldvorming, kennis, kunde en vertrouwen, maar aanscherping is nu gewenst. En liefst doen wij dat met jou. Daarom bieden wij Draagvlak Denkraam Sessies aan van anderhalf uur, waarbij jij een case naar keuze inbrengt die wij vervolgens samen langs de lijnen van het Draagvlak Denkraam leggen. Op naar een breed gedragen Draagvlak Denkraam.

Ook geïnteresseerd in een Draagvlak Denkraam Sessie? Maak nu een afspraak.

Delen
Deel het bericht in je netwerk
Verzenden