SER: zeventig jaar werken aan draagvlak

Dit jaar bestaat de Sociaal Economische Raad zeventig jaar. De SER, met een vertegenwoordiging van werkgevers, werknemers en onafhankelijke kroonleden is bij uitstek een polder-instituut. Jan Tinbergen (1903-1994) stond aan de wieg van dit instituut en was als gezaghebbend econoom tussen 1950 en 1962 lid van de SER. Onder zijn voorzitterschap van de Commissie Lonen … Lees meer »

Van politiek akkoord naar energietransitie met draagvlak

Het Klimaatakkoord kan vooral gezien worden als een politiek akkoord van het Kabinet: een omvangrijk akkoord dat gebaseerd is op de uitkomsten van de vijf klimaattafels, waar overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven aan hebben deelgenomen. De verdere uitwerking en de uitvoering van het akkoord is daarmee echter nog lang niet zeker gesteld. Daar zal draagvlak … Lees meer »

Draagvlak een Godwinnetje?

Wit; draagvlak makers, denkers en doeners. Wij scannen de media, op zoek naar draagvlak: er wordt misschien wel meer geschreven over draagvlak dan dat er aan gewerkt wordt. Claudia de Breij bestempelt in haar column ‘Overdonderend dom’ in NRC draagvlak als ‘de Godwin van de voornemens. Zo gauw je het in de discussie gooit, houdt … Lees meer »

Als je onderbuurman je heeft beschoten

De kracht van verhalen – in de verleden tijd Een blog over de kracht van verhalen. Again? Tja, sorry. Er gebeurt zo veel op dat gebied. We weten wat de kracht kan zijn van verhalen die we lezen of horen. Maar het maken van een verhaal – je eigen verhaal – is minstens zo krachtig. Het kan … Lees meer »

De Participatiedemocratie

Sharon Dijksma staat als wethouder verkeer en vervoer in Amsterdam voor een aantal grote opgaven om ondanks de toenemende drukte de stad bereikbaar en aantrekkelijk te houden. In een interview met het Parool geeft ze aan moeilijke zaken zoals het opheffen van zeven à tienduizend parkeerplaatsen volgens de aanpak van de participatiedemocratie te willen oplossen. … Lees meer »

Communiceren om te transformeren

Ruim de helft van de 25 deelnemers aan de startbijeenkomst van het VNG leernetwerk ‘strategische communicatie in het sociaal domein’ werkte nog niet bij zijn/haar gemeente op het moment van de decentralisatie van de zorgtaken van de Jeugdwet, AWBZ/WMO en de Participatiewet. Deze transitie ging niet zonder slag of stoot. Er lag een forse bezuinigingsopgave … Lees meer »

Hoe EAST is het om bij Barbie te gluren?

“Gluren in het dossier van Barbie duidt op groot cultuurprobleem” kopt het Algemeen Dagblad. Deze stellige uitspraak blijkt afkomstig van de patiëntenvereniging van het Hagaziekenhuis. Vooral de stelligheid waarmee deze conclusie wordt getrokken, roept bij mij vragen op. De medici die in het ziekenhuis werken, konden de verleiding niet weerstaan om even in het dossier … Lees meer »