Draagvlak een Godwinnetje?

Wit; draagvlak makers, denkers en doeners. Wij scannen de media, op zoek naar draagvlak: er wordt misschien wel meer geschreven over draagvlak dan dat er aan gewerkt wordt. Claudia de Breij bestempelt in haar column ‘Overdonderend dom’ in NRC draagvlak als ‘de Godwin van de voornemens. Zo gauw je het in de discussie gooit, houdt … Lees meer »

Als je onderbuurman je heeft beschoten

De kracht van verhalen – in de verleden tijd Een blog over de kracht van verhalen. Again? Tja, sorry. Er gebeurt zo veel op dat gebied. We weten wat de kracht kan zijn van verhalen die we lezen of horen. Maar het maken van een verhaal – je eigen verhaal – is minstens zo krachtig. Het kan … Lees meer »

De Participatiedemocratie

Sharon Dijksma staat als wethouder verkeer en vervoer in Amsterdam voor een aantal grote opgaven om ondanks de toenemende drukte de stad bereikbaar en aantrekkelijk te houden. In een interview met het Parool geeft ze aan moeilijke zaken zoals het opheffen van zeven à tienduizend parkeerplaatsen volgens de aanpak van de participatiedemocratie te willen oplossen. … Lees meer »

Communiceren om te transformeren

Ruim de helft van de 25 deelnemers aan de startbijeenkomst van het VNG leernetwerk ‘strategische communicatie in het sociaal domein’ werkte nog niet bij zijn/haar gemeente op het moment van de decentralisatie van de zorgtaken van de Jeugdwet, AWBZ/WMO en de Participatiewet. Deze transitie ging niet zonder slag of stoot. Er lag een forse bezuinigingsopgave … Lees meer »

Hoe EAST is het om bij Barbie te gluren?

“Gluren in het dossier van Barbie duidt op groot cultuurprobleem” kopt het Algemeen Dagblad. Deze stellige uitspraak blijkt afkomstig van de patiëntenvereniging van het Hagaziekenhuis. Vooral de stelligheid waarmee deze conclusie wordt getrokken, roept bij mij vragen op. De medici die in het ziekenhuis werken, konden de verleiding niet weerstaan om even in het dossier … Lees meer »

Annet Bol en Bart Scholten: twee nieuwe maten van Wit Communicatie

Amsterdam 8 februari 2018 – Wit Communicatie gevestigd aan het Damrak in Amsterdam begint het nieuwe jaar feestelijk met twee nieuwe maten. Zowel Annet Bol als Bart Scholten versterken per 1 januari 2018 Wit Communicatie. Het Wit-team heeft verschillende disciplines in huis om veranderprocessen, beleid- en planvormingsprocessen rond grote projecten en programma’s in- en extern te … Lees meer »

Wit is voor Roze

Het is een publiek geheim dat de kleur roze goed vertegenwoordigd is bij de mensen van Wit Communicatie. Om die reden is het dan ook vast geen verrassing dat wij al enkele jaren zichtbaar aanwezig zijn bij de Roze Filmdagen die jaarlijks plaatsvinden in de Westergasfabriek. En laat mede-oprichter van Wit en inmiddels oud-Witter Huib … Lees meer »