Bart Scholten

"Betrek de doelgroep in elke stap van het proces"

Enthousiasme, inspiratie en werkplezier vind ik belangrijk in teams en in individuele medewerkers. Door optimaal samen te werken bereik je het hoogste resultaat. Liefst samen met de doelgroep, door goed te begrijpen wat hen drijft en wat hen bezighoudt ontstaan de beste ideeën en oplossingen. Communicatie is en wordt steeds belangrijker, in alle lagen van de organisatie. Niet alleen om de doelen te bereiken, maar juist ook om degene met wie je communiceert aan je te binden en te betrekken. In het contact tussen de medewerkers van uw organisatie en uw doelgroep krijgen woorden als missie, visie en strategie betekenis. Daar lever ik graag een bijdrage aan.

Partner | Interim Manager, Bestuursadviseur
Strategische Communicatie | Interim Management
06 5106 1956 | bart.scholten@witcommunicatie.nl
Projecten