Duncan Baumbach

"Het gaat om meer dan vorm alleen, het gaat om communicatie"

Visuele voorstellingen zijn van essentieel belang voor het communiceren van ideeën. Als ontwerper probeer ik het menselijk gedrag te begrijpen. Ik wil weten hoe men denkt, welke boodschap moet overgebracht worden en hoe maak ik contact met de ontvanger. Een goed ontwerp raakt je. En dat maakt het effectief. Eerst moet de vorm je grijpen, de emotie zet je aan tot denken, pas dan kan er worden overgaan tot een actie. Vanuit deze gedachte probeer ik draagvlak voor een boodschap of idee te creëren. Een vorm te vinden die de ontvanger toegankelijk maakt voor de boodschap.

Conceptueel vormgever
Corporate Identity | Multimedia
06 3498 5234 | duncan.baumbach@witcommunicatie.nl
Projecten
XPO Magazine -