Ronald Schepers

"Met draagvlak ruimte voor nieuwe ideeën"

Veel organisaties willen of kunnen geen risico’s nemen in de communicatie. Bijvoorbeeld om politiek bestuurlijke redenen, men de reactie van de klant of inwoners vreest of omdat er onvoldoende budget is. Zekerheid bieden en gebruik maken van de bestaande organisatie en middelen is altijd mijn beginpunt. Hierbij ben ik graag betrokken bij de uitvoering, want dit bepaalt het resultaat en de lol. Samen een plan, project of beleid opstellen. Mensen betrekken, problemen oplossen en campagne voeren. Om dit goed te kunnen doen moet je de kracht van aandacht, woorden, beelden en het proces begrijpen. Hierbij zoek ik altijd naar de inspiratie. Naar dat wat mensen in beweging brengt.

Senior Communicatieadviseur
Draagvlakvorming | Positioneren
06 1305 0844 | ronald.schepers@witcommunicatie.nl