Dat de energievoorziening Nederland moet verduurzamen is voor de meeste mensen na het klimaatakkoord van Parijs wel duidelijk: we moeten wel om het opwarmen van de aarde en het smelten van de ijskappen van de noord- en Zuidpool tegen te gaan. Het verhaal wordt anders als we daadwerkelijk te maken krijgen met een windpark in onze omgeving, een biomassacentrale of een zonneweide of wanneer we worden uitgedaagd om ons gedrag aan te passen door bijvoorbeeld energie te gaan besparen, met het openbaar vervoer te reizen of de thermostaat lager te draaien.

Bijdrage aan doelen voor verduurzaming

Ik merkte dat vorige week bij het geven van een training aan een groep mensen die vanuit de gemeente, provincie of als initiatiefnemer betrokken zijn bij het realiseren van biovergistingsinstallaties. Mest, bio-afval en resthout kunnen in deze installaties vergist worden tot groen gas en groene mineralen. Ruim 3% van de Nederlandse energie wordt op deze manier gemaakt uit biomassa. Dat staat gelijk aan tweederde van alle geproduceerde hernieuwbare energie.

Een wolk van issues

Het realiseren van dit soort groene energiefabrieken blijkt uitermate lastig te zijn vanwege het vaak grote verzet vanuit de omgeving. Omwonenden willen zo’n installatie niet vanwege angst voor veiligheidsrisico’s, gevreesde stankoverlast, de extra verkeersbewegingen van en naar de installatie, waardedaling van huizen, angst voor gezondheid en ga zo maar door. Emoties laaien hoog op en er is weinig ruimte over voor de nuchtere feiten: gezondheidsrisico’s zijn er volgens diverse onderzoeken niet en met een goede bedrijfsvoering zijn de installaties zeer veilig in gebruik.

Onbekend maakt onbemind

Veel van de emotie blijkt gestoeld te zijn op het onbekend zijn met het gistingsproces en de werking van een installatie (vergelijk het met de aanvankelijke angst van automobilisten voor een LPG-installatie). De conclusie van de deelnemers: er moet veel meer aandacht besteed worden aan het uitleggen van deze relatief nieuwe vorm van energie-opwekking. Denk aan infographics die het proces uitleggen, of filmpjes die het proces laten zien. Maar ook informatieborden bij een installatie en flyer voor omwonenden. En laat ook zien hoe deze energievorm bijdraagt aan verduurzaming in relatie tot andere groene opwekkingsvormen. Het begon tijdens de training al te borrelen en gisten van ideeën.  Alleen door een goede combinatie van communicatie en omgevingsmanagement zal het mogelijk zijn deze energievorm breed in ons land te realiseren.

(foto: In Leeuwarden staat een vergistingsinstallatie, waarmee het slib van deze locatie wordt vergist en één miljoen kuub biogas wordt geproduceerd. Ongeveer 90% van deze duurzame energie wordt ingezet voor eigen gebruik. Met de komst van het biogasstation kan de overige 120.000 m3 worden geleverd aan het CKM‐gebouw van Fier en het Wetsusgebouw. Hiermee wordt 200 ton CO2‐emissie vermeden, oftewel de uitstoot van CO2 van 150 auto’s.)

Delen
Deel het bericht in je netwerk
Verzenden