Category: Draagvlakvorming

SER: zeventig jaar werken aan draagvlak

Dit jaar bestaat de Sociaal Economische Raad zeventig jaar. De SER, met een vertegenwoordiging van werkgevers, werknemers en onafhankelijke kroonleden is bij uitstek een polder-instituut. Jan Tinbergen (1903-1994) stond aan de wieg van dit instituut en was als gezaghebbend econoom tussen 1950 en 1962 lid van de SER. Onder zijn voorzitterschap van de Commissie Lonen … Lees meer »

Van politiek akkoord naar energietransitie met draagvlak

Het Klimaatakkoord kan vooral gezien worden als een politiek akkoord van het Kabinet: een omvangrijk akkoord dat gebaseerd is op de uitkomsten van de vijf klimaattafels, waar overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven aan hebben deelgenomen. De verdere uitwerking en de uitvoering van het akkoord is daarmee echter nog lang niet zeker gesteld. Daar zal draagvlak … Lees meer »

Draagvlak een Godwinnetje?

Wit; draagvlak makers, denkers en doeners. Wij scannen de media, op zoek naar draagvlak: er wordt misschien wel meer geschreven over draagvlak dan dat er aan gewerkt wordt. Claudia de Breij bestempelt in haar column ‘Overdonderend dom’ in NRC draagvlak als ‘de Godwin van de voornemens. Zo gauw je het in de discussie gooit, houdt … Lees meer »

Communiceren om te transformeren

Ruim de helft van de 25 deelnemers aan de startbijeenkomst van het VNG leernetwerk ‘strategische communicatie in het sociaal domein’ werkte nog niet bij zijn/haar gemeente op het moment van de decentralisatie van de zorgtaken van de Jeugdwet, AWBZ/WMO en de Participatiewet. Deze transitie ging niet zonder slag of stoot. Er lag een forse bezuinigingsopgave … Lees meer »

Wit is voor Roze

Het is een publiek geheim dat de kleur roze goed vertegenwoordigd is bij de mensen van Wit Communicatie. Om die reden is het dan ook vast geen verrassing dat wij al enkele jaren zichtbaar aanwezig zijn bij de Roze Filmdagen die jaarlijks plaatsvinden in de Westergasfabriek. En laat mede-oprichter van Wit en inmiddels oud-Witter Huib … Lees meer »

Dag van de lokale democratie

Voor wie het nog niet weet: het is vandaag naast de dag van de ondernemer ook de dag van de lokale democratie. En door de opdrachten die ik doe voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten merk ik dat je er de relevantie ook meer van gaat zien. Want de gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en … Lees meer »

Op zoek naar de ‘waarheid’ over draagvlak

De masterclass van Logeion en Wit Communicatie “De ‘waarheid’ is het resultaat van discussies met vrienden”, zei David Hume in de 18de eeuw. Het is ook de boodschap van Noëlle Aarts tijdens de masterclass Polarisatie en Communicatie die Wit Communicatie samen met Logeion op 5 oktober organiseerde. Aan de hand van Aarts’ presentatie over dialoog, … Lees meer »