Category: Omgevingscommunicatie

Van politiek akkoord naar energietransitie met draagvlak

Het Klimaatakkoord kan vooral gezien worden als een politiek akkoord van het Kabinet: een omvangrijk akkoord dat gebaseerd is op de uitkomsten van de vijf klimaattafels, waar overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven aan hebben deelgenomen. De verdere uitwerking en de uitvoering van het akkoord is daarmee echter nog lang niet zeker gesteld. Daar zal draagvlak … Lees meer »

Draagvlak een Godwinnetje?

Wit; draagvlak makers, denkers en doeners. Wij scannen de media, op zoek naar draagvlak: er wordt misschien wel meer geschreven over draagvlak dan dat er aan gewerkt wordt. Claudia de Breij bestempelt in haar column ‘Overdonderend dom’ in NRC draagvlak als ‘de Godwin van de voornemens. Zo gauw je het in de discussie gooit, houdt … Lees meer »

Omgevingsmanagement en Projectcommunicatie

  Grote projecten besteden steeds meer aandacht aan omgevingsmanagement. Dat is ook logisch omdat omgevingspartijen kritischer en mondiger zijn geworden als het gaat om de impact van grote projecten op hun leefomgeving. Aan het project dan de keuze: òfwel een langlopend traject volgen met veel bezwaarschriften en langlopende procedures, òfwel samen met de omgevingspartijen bekijken of … Lees meer »

Vier trends in projectcommunicatie

Wat zijn de belangrijkste veranderingen waar projectcommunicatoren in de afgelopen tien jaar mee te maken hebben? Dat was de centrale vraag van een bijeenkomst van Neerlands Diep, de Academie voor publieke bouw- en infraprojecten, die plaatsvond in het kersverse ontmoeting- en vergadercentrum van de Noord/Zuidlijn. Er rolden vier trends uit. Trend 1: Het polderen voorbij … Lees meer »

Omgevingswet: gemeenten zijn straks permanent in dialoog

De Omgevingswet wordt in 2018 van kracht en dat heeft nogal wat gevolgen. Minder regels, minder verbrokkeling van onderwerpen, meer integraliteit en meer betrokkenheid van omgevingspartijen bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Op die manier moet het goed gebruik van de leefomgeving een echt gezamenlijke verantwoordelijkheid worden van overheid, bedrijven en burgers. Binnenlands Bestuur plaatste … Lees meer »

De Meerkoet als kans voor projectcommunicatie

Ik was op bezoek bij het project Boerenweteringgarage: het project dat de bouw betreft van een parkeergarage onder het water van de Boerenwetering (met aan weerzijden de Ruysdaelkade en de Hobbemakade). Het is de bedoeling dat door het realiseren van parkeerplaatsen onder de grond de leefbaarheid in de aangrenzende Frans Halsbuurt (onderdeel van de Pijp) … Lees meer »

Dialoog: met wie, hoe en waarover

..en hoe zet je daarbij onderzoek in? Ik heb het te vaak meegemaakt: bestuurders en projectleiders die blijmoedig het voornemen aankondigen “in dialoog te willen met de mensen” over hun plannen of project. “Een open dialoog”, voegen ze er vaak nog blij aan toe. Bij doorvragen blijkt de planvorming al in zo’n vergevorderd stadium te … Lees meer »

Geen Pretpong

De Omgevingswet wordt in 2018 van kracht en dat heeft nogal wat gevolgen. Minder regels minder verbrokkeling van onderwerpen, meer integraliteit en meer betrokkenheid van omgevingspartijen bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Op die manier moet het goed gebruik van de leefomgeving een echt gezamenlijke verantwoordelijkheid worden van overheid, bedrijven en burgers. Voor iedereen die … Lees meer »