Category: Project- en Programmacommunicatie

10.000 heipalen: omgevingscommunicatie voor de langste tunnel van Nederland

Het grootste infrastructurele project van Nederland wordt uitgevoerd tussen Schiphol, Amsterdam en Almere en betreft het uitbreiden en verbeteren (doorstroming, reistijd en leefbaarheid) van delen van maar liefst vier snelwegen: de A1, A6, A9 en de A10. Er wordt programmatisch gewerkt, waarbij het werk in vijf onderdelen is opgedeeld. In het online bezoekerscentrum kun je … Lees meer »

Verkenningsfase stedelijke aanpak eenzaamheid Amsterdam: trailer en persona

Voor de netwerkbijeenkomst van betrokkenen bij een stedelijke aanpak eenzaamheid Amsterdam maakte Duncan Baumbach een trailer om de eenzaamheidsproblematiek van de hoofdstad neer te zetten. Tijdens dezelfde bijeenkomst presenteerde Carla Vliex de acht ontwikkelde persona van eenzame Amsterdammers. Twee acteurs kropen in de huid van de persona en gingen in gesprek met het publiek en de … Lees meer »

Wit Communicatie, Edenspiekermann en Qrius voor de HvA

Wit Communicatie is na een aanbestedingsprocedure door de HvA geselecteerd om opdrachten uit te voeren op het gebied van corporate communicatie, marketing en arbeidsmarktcommunicatie. Wit Communicatie werkt al ruim 8 jaar voor de UvA en de HvA. Dit jaar wonnen wij de EUPRIO Award voor de beste corporate campagne met ‘HvA maakt er een punt … Lees meer »

Vier trends in projectcommunicatie

Wat zijn de belangrijkste veranderingen waar projectcommunicatoren in de afgelopen tien jaar mee te maken hebben? Dat was de centrale vraag van een bijeenkomst van Neerlands Diep, de Academie voor publieke bouw- en infraprojecten, die plaatsvond in het kersverse ontmoeting- en vergadercentrum van de Noord/Zuidlijn. Er rolden vier trends uit. Trend 1: Het polderen voorbij … Lees meer »

Thessaloniki, City of Youth

Met een delegatie van vier personen (Monica, Karin, Ronald en Jan-Jelle) nam Wit deel aan de metropolitan field trip naar Thessaloniki, een coproductie van STIPO, Vereniging Deltametropool en Pakhuis de Zwijger. Thessaloniki gaat zichtbaar gebukt onder de gevolgen van de financiële crisis. Er is veel leegstand, achterstallig onderhoud en de werkloosheid is hoog. Toch toont … Lees meer »

Omgevingswet: gemeenten zijn straks permanent in dialoog

De Omgevingswet wordt in 2018 van kracht en dat heeft nogal wat gevolgen. Minder regels, minder verbrokkeling van onderwerpen, meer integraliteit en meer betrokkenheid van omgevingspartijen bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Op die manier moet het goed gebruik van de leefomgeving een echt gezamenlijke verantwoordelijkheid worden van overheid, bedrijven en burgers. Binnenlands Bestuur plaatste … Lees meer »

Wit Communicatie wint EUPRIO Award voor ‘HvA maakt er een punt van’

De organisatie van Europese PR- en communicatieadviseurs van Universiteiten en Hogescholen heeft zaterdag 3 september 2016 de HvA corporate campagne verkozen tot de beste Europese campagne van het afgelopen studiejaar. De campagne is ontwikkeld door Wit Communicatie in samenwerking met Beautiful Minds. De EUPRIO verenigt meer dan 700 adviseurs uit 25 Europese landen. De winnaar wordt … Lees meer »