Category: Strategische Communicatie

Van politiek akkoord naar energietransitie met draagvlak

Het Klimaatakkoord kan vooral gezien worden als een politiek akkoord van het Kabinet: een omvangrijk akkoord dat gebaseerd is op de uitkomsten van de vijf klimaattafels, waar overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven aan hebben deelgenomen. De verdere uitwerking en de uitvoering van het akkoord is daarmee echter nog lang niet zeker gesteld. Daar zal draagvlak … Lees meer »

Draagvlak een Godwinnetje?

Wit; draagvlak makers, denkers en doeners. Wij scannen de media, op zoek naar draagvlak: er wordt misschien wel meer geschreven over draagvlak dan dat er aan gewerkt wordt. Claudia de Breij bestempelt in haar column ‘Overdonderend dom’ in NRC draagvlak als ‘de Godwin van de voornemens. Zo gauw je het in de discussie gooit, houdt … Lees meer »

Communiceren om te transformeren

Ruim de helft van de 25 deelnemers aan de startbijeenkomst van het VNG leernetwerk ‘strategische communicatie in het sociaal domein’ werkte nog niet bij zijn/haar gemeente op het moment van de decentralisatie van de zorgtaken van de Jeugdwet, AWBZ/WMO en de Participatiewet. Deze transitie ging niet zonder slag of stoot. Er lag een forse bezuinigingsopgave … Lees meer »

Wit ondersteunt Logeion leerstoel strategische communicatie

Wit is partner geworden van het Centrum voor Strategische Communicatie en de Leerstoel Strategische Communicatie, initiatieven van de beroepsvereniging voor communicatie Logeion. De leerstoel wordt nu ingevuld door Noëlle Aarts. De doelstellingen van dit Centrum voor Strategische Communicatie zijn: ontwikkeling vakgebied strategische communicatie door kennis vanuit wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden en kennisontwikkeling … Lees meer »

Samen voor 1Amsterdam campagne voor de grootste reorganisatie uit de historie van de stad

14.000 medewerkers op 200 locaties, de bezuinigingen en het onttakelen van de stadsdeelorganisatie resulteerden in een enorme gemeentelijke volksverhuizing. Een netwerkorganisatie met meer focus op de samenleving moet het uiteindelijk opleveren. Heldhaftig, vastberaden en barmhartig, de wapenspreuk van de stad Amsterdam. Eigenschappen die je wel nodig hebt, wanneer je de grootste reorganisatie uit de stadshistorie … Lees meer »

Framing: “to change minds, you have to change brains”

Gister was het 11 september, of ook wel: nine eleven. Een dag die de wereld op zijn kop heeft gezet. De aanslagen op het World Trade Center in New York op 11 september 2001 hebben de wereld veranderd. Het heeft onze kijk op de wereld veranderd, met als centrale woord: terrorisme. Hoe kan dit? Want … Lees meer »