Ruim de helft van de 25 deelnemers aan de startbijeenkomst van het VNG leernetwerk ‘strategische communicatie in het sociaal domein’ werkte nog niet bij zijn/haar gemeente op het moment van de decentralisatie van de zorgtaken van de Jeugdwet, AWBZ/WMO en de Participatiewet. Deze transitie ging niet zonder slag of stoot. Er lag een forse bezuinigingsopgave en tegelijkertijd moest een nieuwe lokale zorgstructuur worden opgezet. Met wijk- en jeugdteams en de lokale inkoop van zorg.

Cultuuromslag

Daarnaast gaat het ook om een radicaal andere aanpak van de zorg. Er wordt een veel groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid, en op het organiseren van zorg dichtbij. Waardoor mensen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven. Het activeren van sociale netwerken. Het in ‘keukentafelgesprekken’ onderzoeken van wat de vraag achter vraag is, om zo echt zorg op maat te kunnen leveren. Dat veranderproces wordt aangeduide met ‘de transformatie’ en is een kwestie van een cultuuromslag van een proceduregerichte aanpak naar een vraaggerichte mensgerichte aanpak.

Spiegelteams en het grote waarom

In veel gemeenten is die cultuuromslag nog lang niet een feit. De deelnemers aan het leernetwerk toonden bewondering voor de durf van de gemeente Huizen. Wethouder sociaal domein Janny Bakker vertelde hoe daar bestaande instituten zoals de sociale dienst ophielden te bestaan, om ruimte te maken voor spiegelteams, die met een minimum aan regels aan de slag gingen. Te kijken naar wat nodig is, en dat te regelen. Ook de Zaanse aanpak, waarbij aanvankelijke scepsis over de decentralisatie door een gezamenlijk beantwoorden van de vraag van Simon Sinek’s model ‘start with the why’  naar het waarom sprak de deelnemers aan. Met de presentatie van de Zaanse methode liet Bart Scholten zien hoe in Zaanstad stapsgewijs volgens de factor C methode een communicatie-aanpak wordt ontwikkeld.

Chefsache

Eén van de grootste uitdagingen in de ogen van deelnemers is het interne proces om bestuurders (raad en college) eigenaarschap te laten voelen van de transformatie. Zeker met de wissel van de recente verkiezingen is het de vraag hoe de transformatie tot Chefsache te krijgen. Zodat de transformatie ook echt een focuspunt ‘van ons allemaal’ wordt. Kennismaken met de praktijk, het voorleggen van cases die duidelijke maken wat de opgave is zijn daar middelen voor. Een goed voorbeeld biedt het actieonderzoek Hemelse Modder van Zaanstad.

Lerend netwerk

Initiatiefneemster voor deze bijeenkomst Marion van Roessel van de Gemeente Meijerijstad kan tevreden zijn. Want de conclusie van de ze bijeenkomst bij deelnemers was: “Dit smaakt naar meer”. Er is grote interesse voor cases en voorbeelden van andere gemeenten. Maar ook het vinden van verdere verdieping. Om zo de eigen transformatieopgave scherp te krijgen. Een factor C-aanpak te doorlopen. Een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen. Op specifieke thema’s in te gaan. Wordt vervolgd dus.

 

Jan Jelle van Hasselt

Delen
Deel het bericht in je netwerk
Verzenden