Voor wie het nog niet weet: het is vandaag naast de dag van de ondernemer ook de dag van de lokale democratie. En door de opdrachten die ik doe voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten merk ik dat je er de relevantie ook meer van gaat zien.

Want de gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en hoe lastig blijkt het te zijn om enthousiaste nieuwe kandidaten te vinden voor de functie van volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de zwaarte van deze nevenfunctie, de vele avondvergaderingen en de kilo’s papier die wekelijks moeten worden verslonden. En dat in een tijd waarin gemeenten steeds meer taken krijgen toebedeeld en de noodzaak van richtinggeving en sturing alleen maar toeneemt.

Tinder als wervingsmiddel
Onconventionele methoden worden daarbij toegepast om mensen te interesseren voor de lokale politiek. Een lokale partij in Almelo gebruikte daarvoor zelfs de datingsite Tinder. Of dat het juiste Umfelt is voor de lokale democratie vraag ik me af, maar de media-aandacht die het genereerde was aanzienlijk.

De inspraak voorbij
Hoe ingewikkeld het ook is mensen te interesseren om invloed te willen uitoefenen over wat er in hun directe leefomgeving gebeurt, is iets wat veel communicatieadviseurs kunnen bevestigen. Het prototype inspreker is boven de zestig, autochtoon en hoog opgeleid. Jongeren, mensen met een migrantenachtergrond, werkende gezinnen – groepen die zwaar ondervertegenwoordigd zijn bij de meeste klassiek ingerichte participatietrajecten. Hier ligt in mijn ogen een enorme uitdaging voor ons als communicatieprofessional: aanpakken te bedenken die juist wel deze groepen laten aanhaken en activeren om een bijdrage te geven aan de lokale democratie. En dan gaat het niet alleen om het slim inzetten van digitale media, maar ook in methoden die mensen activeren zelf aan de slag te gaan in hun wijk om daar zaken te verbeteren en te vernieuwen. Last but not least zal de lokale democratie zelf zich moeten vernieuwen: initiatieven ondernemen om in een vroeg stadium van planvorming al het gesprek aan te gaan, transparantie te tonen in besluitvorming en de afwegingen daarbij, waar mogelijk ruimte bieden voor het bepalen van beleid door de inwoners zelf. En dan is het opeens helemaal niet vreemd meer dat het vandaag ook de dag van de ondernemer blijkt te zijn.

Jan Jelle van Hasselt

Delen
Deel het bericht in je netwerk
Verzenden