Uitdammers in gevecht tegen rijk, hoogheemraadschap en bouwbedrijven-  Het doet denken aan de Galliërs in dat éne kleine dorpje die stand houden tegen het machtige Romeinse Rijk. In het kader van de wettelijk bepaalde landelijke dijkverzwaring waren er plannen om de bestaande eeuwenoude kronkelende dijk bij Uitdam twintig meter te verplaatsen. Verontruste dorpsbewoners verenigden zich in 2012 in De Kwade Zwaan. De Kwade Zwaan voert actie op een nette manier. Initiatiefneemster Manja Verhorst vertelde erover aan het Parool: “Een zwaan kan ook sissen, maar ik geloof vooral in de kracht van goede ­argumenten. Het is mijn ervaring dat bestuurders dan ook graag met burgers aan tafel gaan zitten.”

Strandstoel als middel

Hun meest succesvolle wapen bleek een strandstoel te voor twee personen zijn, die op de dijk werd neergezet. Manja Verhorst deed dat om op deze manier de plannenmakers zelf te laten beleven wat de waarde is van de huidige dijk, in die stoel plaats te nemen en de situatie ter plekke op zich te laten inwerken. Verhorst: “Ik vond het belangrijk dat de mensen de plek leerden kennen. Zo’n besluit moet niet in een vergaderzaal worden genomen, maar hier op de dijk. Ik ging dan altijd even koffie halen, zodat de mensen in alle rust van het uitzicht konden genieten.”

Doorbraak

Het werd een doorslaand succes. De stoel is gebruikt door de dijkgraaf, door minister Melanie Schultz met haar topambtenaren, de Deltacommissaris, Kamerleden en gedeputeerden van de provincie. Met als eindresultaat dat de Deltacommissaris heeft geadviseerd te kiezen voor een lichte variant, waarbij de monumentale dijk kan blijven bestaan.

De overtuigingskracht van beleving

Het voorbeeld van de Kwade Zwaan laat naast de kracht van het kleine initiatief ook de kracht van beleving zien. Maak abstracte problematiek voelbaar en inleefbaar door ter plekke de situatie te laten ondervinden. Ga fietsen met bestuurders om hen de gevaren van de huidige situatie te laten meemaken. Organiseer een nachtelijke tocht door de wijk om de overlast door uitgaanspubliek te laten ervaren. Confronteer in een klantsafari de mensen van de backoffice met de dagelijkse praktijk van de klant.

Delen
Deel het bericht in je netwerk
Verzenden