Wit; draagvlak makers, denkers en doeners. Wij scannen de media, op zoek naar draagvlak: er wordt misschien wel meer geschreven over draagvlak dan dat er aan gewerkt wordt.

Claudia de Breij bestempelt in haar column ‘Overdonderend dom’ in NRC draagvlak als ‘de Godwin van de voornemens. Zo gauw je het in de discussie gooit, houdt die op. Niemand kan meer iets.’.

Mike Godwin is advocaat en schrijver in de Verenigde Staten. Zijn onderwerp: de internetcultuur, de interactie tussen mensen op discussiefora. Daarvoor formuleerde hij de wet van Godwin: “As an on-line discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches 1.” Met deze wet wil hij mensen waarschuwen om ook in online discussies niet door te draven en daarmee de discussie dood te slaan. En dat is precies wat Claudia de Breij vindt wat het effect kan zijn van het gesprek over draagvlak. De kelder niet opruimen met als argument dat er te weinig draagvlak voor is.

Natuurlijk heeft ze een punt, om met PvdA-er Jan Schaefer te zeggen: “In gelul kun je niet wonen”- met praten over draagvlak red je geen mensen van de verdrinkingsdood. Draagvlak is ook geen doel op zich, maar een middel. Een middel om te veranderen, om een plan te realiseren. Belanghebbenden in een vroeg stadium betrekken en een bijdrage laten geven bepalen het succes van dat plan. Wij weten uit ervaring dat een besluit dat genomen is zonder draagvlak weinig kans heeft van slagen. Een Godwinnetje? Nee hoor, met draagvlak houden zaken niet op, maar beginnen ze juist en ontstaat er beweging.

Jan Jelle van Hasselt

Delen
Deel het bericht in je netwerk
Verzenden