Coen Helderman over het Draagvlak Denkraam van Wit Communicatie

De islam, vaccinaties, Zwarte Piet, het klimaat; het lijkt wel of het debat over sociale en politieke vraagstukken de laatste jaren steeds verhitter is geraakt. Op tv, op Facebook, in de Tweede Kamer en op straat gaat het vaak hard tegen hard. Voor- en tegenstanders komen steeds vaker onverzoenlijk tegenover elkaar te staan. Het is daarom niet vreemd dat de roep om draagvlak en verbinding steeds luider klinkt.

Stem laten horen

Hoewel draagvlak en verbinding een sterke communicatieve dimensie hebben, is het opvallend hoe weinig communicado’s zich publiekelijk over het vraagstuk van toenemende polarisatie hebben uitgesproken. Het zijn vooral sociologen, politicologen en filosofen die hun stem laten horen. Het is daarom fijn dat Wit Communicatie zijn ruime ervaring met het werken aan draagvlak heeft vertaald naar een Draagvlak Denkraam.

De keuze van de juiste weg

Uitgangspunt van het Draagvlak Denkraam is dat er voor het creëren van draagvlak twee routes zijn. Een meanderende weg, waarmee je alle kanten op kunt en waarmee de eindbestemming ongewis is. En een rechte weg die maar één richting en een duidelijk eindpunt kent. De keuze van de juiste weg hangt af van waar je nu staat. Begin je met een open vraag waarop betrokkenen in dialoog tot een gezamenlijk antwoord kunnen komen? Of is het antwoord al geformuleerd en gaat het erom zoveel mogelijk steun voor dat antwoord te vergaren?

Praktisch en fraai vormgegeven

Het Draagvlak Denkraam is een praktische en fraai vormgegeven product dat werkers aan draagvlak een helder kader en een breed arsenaal aan activiteiten en interventies biedt. De bedenkers wijzen er overigens terecht op dat er voor draagvlakvorming geen formules bestaan. Wit Communicatie pretendeert gelukkig niet meer te bieden dan een raamwerk met inzichten hoe je tot draagvlak kunt komen.

Verbetermogelijkheden

Dat wil niet zeggen dat er geen verbetermogelijkheden zijn. Met de nadruk die het Draagvlak Denkraam op het toepassen van werkvormen, instrumenten, participatieniveaus en framing legt, wordt het werken aan draagvlak al gauw het exclusieve domein van professionals van verschillende pluimage die, ongetwijfeld met de beste bedoelingen, hun nieuwe gereedschapskist willen uittesten. Draagvlakvorming is echter meer dan een instrument voor beleid; het is ook een manier om democratisch burgerschap en het sociaal kapitaal in de samenleving te versterken.

De derde weg integreren

Hoe kan communicatie ons helpen ruzies en conflicten op een constructievere manier te beslechten? Welke rol heeft communicatie bij het overbruggen van de kloven in de samenleving? Wat kan de bijdrage zijn van communicatie aan het versterken van democratische vaardigheden? Het zijn deze zeer urgente opgaven die wat mij betreft een centrale plek verdienen in de huidige communicatiepraktijk. Hoe mooi zou het zijn als deze derde weg van draagvlakvorming een plek in het Draagvlak Denkraam zou krijgen.

Wie is Coen Helderman?

Coen Helderman is senior adviseur Samenspraak bij de gemeente Zoetermeer.

Weten hoe het Draagvlak Denkraam van Wit eruit ziet?

Bekijk het Draagvlak Denkraam van Wit.

Delen
Deel het bericht in je netwerk
Verzenden