Tien jaar geleden verscheen het modellenboek van Berenschot: “Managementmodellen voor Communicatie”- een brede staalkaart van communicatiemodellen: van het elaboration likelihood model en het communicatiekruispunt tot het looping model en de draagvlakcurve. Passend bij de tijdsgeest is er nu een modellenboek voor het gebruik van social media.

Dit boek vindt zijn oorsprong in de website socialmediamodellen.nl. Deze site is al sinds 2010 een veelbezochte vindplaats van modellen en theorieën op social media gebied op internet. Bart van der Kooi, een enthousiaste social media consultant met de focus op marketing zette hem op. Dit boek bevat een selectie van de modellen van de site: steeds met een uitleg, bronvermelding en per categorie een ‘modellenmening’.

De categorieën zijn ‘volwassenheid en adoptie’, ‘implementatie en strategie’, focus en benadering’, ‘weergave & doelgroep’, ‘meten en ROI’ en ‘kanalen en platformen’. Met de modellen als basis kun je binnen je organisatie het gesprek aangaan over de inzet van social media, een ‘denkkader als basis voor verdere verdieping’. Ik denk dat dat zeker aan de hand van de modellen mogelijk zal zijn: de discussie aangaan over in welke mate de organisatie al is ingesteld op de wereld van de sociale media, en in staat is om met klanten/ afnemers/ belanghebbenden via de sociale media het gesprek aan te gaan. Of om te kijken hoe verschillende groepen te onderscheiden zijn in het gebruik van social media. Hoe je mensen kunt betrekken en activeren. En wat valt er eigenlijk te meten?

De insteek is daarbij in dit boek primair: marketing, de verschillende manieren waarop de relatie met de klant via social media kan worden ingevuld. Als je eigen focus bij de inzet van social media op andere vakgebieden ligt, zoals reputatiemanagement, crisismanagement, of projectcommunicatie is de herkenning met de gepresenteerde modellen minder. Zelf loop ik meestal het volgende rijtje af: Stakeholderanalyse-Doelstellingen- Strategiekeuze – Uitvoeringsplan- Effectmeting en bijsturing. Als de modellen daar nou eens op gegroepeerd konden worden. En dat resulteert dan in mijn eigen nog onvervulde modellenwens op dit terrein: een kaderstellend model dat leidt tot een goed beargumenteerde keuze voor het al of niet inzetten van social media in combinatie met andere middelen en interventies voor het bereiken van benoemde en meetbare organisatie- en communicatiedoelen.

Het social media modellenboek, Bart van der Kooi, Pearson, eerste druk 2014 , ISBN 978-90-430-3078-6, 223 blz. € 29,95

Delen
Deel het bericht in je netwerk
Verzenden