Aanpak en resultaat

De Zuidas is een gewilde vestigingslocatie voor internationale bedrijven. In 2014 vond de gemeente Amsterdam het van belang om de visie op de Zuidas te actualiseren. Wit Communicatie heeft hiervoor een participatietraject ontwikkeld en uitgevoerd.

In de Visie Zuidas was het noodzakelijk om met alle belanghebbende partijen na te denken over bereikbaarheid en mobiliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en wat voor een woonwijk Zuidas zou moeten worden. Centraal hierin stond een online consultatie waaraan 900 mensen hebben deelgenomen. Daarnaast hebben 18 stakeholders hun eigen visie ingediend en is er alternatieve visie op Zuidas gemaakt door studenten van de UvA. In 2015 stemde de Amsterdamse gemeenteraad in met de Visie Zuidas.