Aanpak en resultaat

Jan Jelle was als senior communicatieadviseur verbonden aan het programmateam dat belast was met de uitvoering van de drie decentralisaties in de Gemeente Zaanstad. Het ging daarbij niet alleen om de nieuwe positionering van de gemeente in het sociaal domein, maar ook om het bieden van inzicht en de urgentie en het grotere plaatje (what is the why), en tevens de praktische communicatie van de sociale wijkteams en de jeugdteams in de wijken.

Naast een overkoepelende strategie en gemeentebrede communicatie-activiteiten is een concrete communicatie-infrastructuur ontwikkeld met een eigen identiteit voor de teams in de wijken.