Aanpak en resultaat

Jan Jelle was als strategisch communicatieadviseur lid van het dialoogteam. Om bij de stakeholders het urgentiegevoel en bewustzijn over de noodzaak van verduurzaming te vergroten, en hen te activeren mee te doen aan de energiedialoog, is een communicatie-aanpak ontwikkeld. Met als belangrijke onderdelen: een startmoment, een online platform, een social media-strategie en gerichte communicatie naar alle doelgroepen.

Op basis van de ervaringen van andere dialogen is gekozen om eerst heldere kaders te stellen en randvoorwaarden te bieden, en vervolgens het initiatief in de samenleving te leggen. Waar gerekend werd op maximaal 50 bijeenkomsten zijn het mede hierdoor 130 bijeenkomsten geworden, georganiseerd door 72 verschillende organisaties.