Aanpak en resultaat

Een uitdagende opdracht bij de N23 Westfrisiaweg, een infraproject in uitvoering. Met een belangrijke rol van de aannemer in de communicatie, provincie Noord-Holland als opdrachtgever en 42 kilometer weg/tracé met de A7 als ‘knip’ door elf gemeenten (partners). Naast de coördinatie en het gedeeltelijk uitvoeren van de bouwcommunicatie ben ik de huidige communicatieprocessen aan het analyseren en verbeteren. Daarnaast adviseer ik de omgevingsmanager en projectmanagers op diverse onderwerpen/issues. Kijk voor meer informatie over het project op www.n23westfrisiaweg.nl.