Aanpak en resultaat

Festival Duurzaam Amsterdam was bedoeld om mensen die in Amsterdam wonen of werken op een positieve en uitdagende manier bewust te maken van de noodzaak om duurzamer met hun omgeving om te gaan. Jacqueline van Klaveren werd ingeschakeld als projectleider via initiatiefnemer Zinnige Zaken. Zij was verantwoordelijk voor het aansturen van de organisatie, de ontwikkeling van het concept en alle communicatie- en PR-activiteiten. Richting sponsors, deelnemers, burgers en de media. In vier dagen waren meer dan 80 evenementen in de stad te zien. De 1-meting na afloop wees uit dat bijna 30% van de Amsterdammers van het festival had gehoord.