Aanpak en resultaat

De reputatie van Amsterdam als stad van acceptatie en tolerantie had het enkele jaren geleden zwaar te verduren. Naast openlijk geweld tegenover gays, sloten ook nog eens veel bars, clubs en winkels hun deuren.

In samenwerking met overheid, maatschappelijke partners en ondernemers heeft de stad met succes deze vicieuze cirkel weten om te draaien. Een intensief programma werd opgezet dat ondermeer de internationale concurrentiepositie moest verbeteren. Binnen de belangrijkste uitgaansgebieden zijn met alle ondernemers nieuwe samenwerkingsvormen ontwikkeld en zijn in samenwerking met Amsterdam Partners nieuwe internationale reputatiecampagnes opgezet.