Aanpak en resultaat

De opdracht was om marketingcommunicatiebeleid te ontwikkelen en de afdeling daarvoor uit te rusten. De uitdaging was marketingcommunicatie breder binnen de organisatie ingebed te krijgen en van de afdeling Communicatie één geheel te smeden met zeer beperkte middelen en nauwelijks/niet passende profielen van medewerkers. Het belangrijkste resultaat was een duidelijke positionering waarmee Flevoziekenhuis zich kon onderscheiden van concurrenten, en voor patiënten duidelijk was waarom ze in het Flevoziekenhuis behandeld wilden worden. Ook medewerkers herkenden zich erin. Op afdelingsniveau werden communicatiemedewerkers uitgerust voor hun nieuwe functie en/of in wederzijds overleg naar passende andere functie binnen de organisatie begeleid.