Aanpak en resultaat

De opdracht was om de cohesie binnen het team, dat bestond uit 80% externe adviseurs, te versterken. Daarnaast was de vraag de werkwijze van het team sterker in te bedden in de processen van de organisatie en verder te professionaliseren. De aanpak bestond uit een omslag van werken vanuit projecten naar werken vanuit gebieden. Dit met het doel om integraal te gaan communiceren over verschillende projecten en daardoor de kwaliteit van de communicatie naar de omgeving te verbeteren. Door de gebiedsgerichte aanpak is de samenwerking tussen de communicatieadviseurs versterkt en een efficiëntere werkwijze ontwikkeld. Daarnaast is geïnvesteerd in een andere werkverdeling tussen medior- en junior-adviseurs waardoor de output is verhoogd. Het resultaat is een sterk en gezond team dat goed inspeelt op zowel de omgeving als de behoeften vanuit de organisatie.