Aanpak en resultaat

Problemen met leefbaarheid beginnen niet in een hele wijk tegelijk, maar op bepaalde plekken, zoals een straat, plein of een veldje. Gangbare statistische gegevens geven door de grote schaal vaak een vertekend beeld. In het monitoringsysteem Straatkubus wordt gemeentelijke informatie over werkloosheid, schulden, schoolverzuim en overlast gecombineerd met informatie van andere partijen, zoals cijfers over huurachterstand en zorgconsumptie.

Deze gegevens worden tot op straatniveau geanalyseerd. Aangevuld met de ‘warme informatie’ van frontlijnwerkers weet de gemeente precies wat er speelt. Interventies worden daarmee niet gedaan op basis van geruchten of onderbuikgevoelens, maar op basis van eenduidige, feitelijke informatie.