Aanpak en resultaat

Kasteelmuseum Slot Zuylen wilde graag advies over hoe zij zichtbaarder kon worden voor haar doelgroep. Wit Communicatie heeft deskresearch gedaan en gesprekken gevoerd en op basis hiervan een strategisch marketingcommunicatieplan geschreven. Een onderdeel van dit plan was een QuickScan naar de social media kanalen en de website van Slot Zuylen. Naast dat de aanbevelingen hiervoor zijn opgenomen in het plan, zijn deze ook uitgevoerd door Wit Communicatie. Daarnaast zijn de medewerkers op de werkvloer ondersteund bij het tot uitvoer brengen van het marketingcommunicatieplan. Op deze manier kregen de medewerkers handvaten, waardoor zij in de toekomst ook zelf met het advies aan de slag kunnen. Deze optimale samenwerking heeft geresulteerd in een duidelijke visie op de eigen marketingcommunicatiestrategie bij zowel het bestuur als de medewerkers, een PR-push en een geïntegreerde online strategie.