Aanpak en resultaat

In overleg met de opdrachtgever stel ik een programma samen over verandercommunicatie of gedragsbeïnvloeding. Dit kan een lezing zijn ter inleiding van een dag, een interactieve presentatie waarbij ik met de deelnemers in gesprek ga over de inhoud of een workshop waarin ik start met een uitleg van de theorie en die we vervolgens toepassen op praktijksituaties in de eigen organisatie.

De medewerkers en de organisatie geven aan de workshops zeer inspirerend en prettig te vinden. Zowel de overdracht van kennis en ervaring als het toepassen ervan maakt dat de deelnemers naar huis gaan met praktische tips om direct mee aan de slag te gaan.