14.000 medewerkers op 200 locaties, de bezuinigingen en het onttakelen van de stadsdeelorganisatie resulteerden in een enorme gemeentelijke volksverhuizing. Een netwerkorganisatie met meer focus op de samenleving moet het uiteindelijk opleveren.

Heldhaftig, vastberaden en barmhartig, de wapenspreuk van de stad Amsterdam. Eigenschappen die je wel nodig hebt, wanneer je de grootste reorganisatie uit de stadshistorie moet gaan uitvoeren. Tijdens een bijeenkomst van Logeion’s Young Professionals legden Lonneke Lodder (senior communicatieadviseur, interne communicatie bij veranderingen bij gemeente Amsterdam) en Jeffrey Boxem (communicatieadviseur bij Economische Zaken bij gemeente Amsterdam) uit hoe de verandercommunicatie wordt aangepakt. Een belangrijk vertrekpunt bij de reorganisatie was dat er nauwelijks mensen gedwongen de organsiatie hoefden te verlaten.

Meer omgevingssensitiviteit

De reorganisatie is niet alleen een administratieve stoelendans. Het gaat ook om een organisatieverandering waarbij het de bedoeling is veel meer omgevingsgericht te zijn, en binnen de organisatie samen te werken niet zozeer van uit losse eilandjes en de lijn, maar vanuit een netwerkgedachte.

Aanstellingsbrief

Toch waren de stoelendans en het antwoord op de daaraan gekoppelde prangende vraag: “Wat betekent het voor mij persoonlijk” de eerste grote mijlpaal. Met het ontvangen van de aanstellingsbrief werd je nieuwe plek in de organisatie duidelijk. De organisatie is nu veel centralistischer georganiseerd dan voorheen, met bijvoorbeeld alle 300 communicatiemensen in één bureau voor communicatie.

Campagnematige aanpak: what is the why?

Daarna kon de verandercommunicatie zich veel richten op de werkelijke gedragsverandering. Het antwoord geven op de vraag: waarom doen we het allemaal eigenlijk? Dat leverde een prachtige film op waarin de Amsterdamse eigenheid zichtbaar werd gemaakt. Dit is een stad waar ik in wil werken, en voor deze mensen doen we het. Vervolgens werd dwars door de hele organisatie de ‘1 week voor 1 Amsterdam’ gehouden. Met pop-up podia, exposities en bijeenkomsten werd ruimte gegeven aan netwerken van gemeente-ambtenaren die hun gezamenlijke passie aan hun collega’s lieten zien, en dat kon bijvoorbeeld tangodansen, zingen of stadsontwikkeling zijn. Vervolgens werd de Amsterdamse School georganiseerd, met opleidingen, lezingen en workshops rond de thema’s van de nieuwe organisatie. De keuze van de slogan Samen voor 1Amsterdam schurkt bewust tegen de citymarketingcampagne Iamsterdam aan.

Koplopers en de druk van de media

Leuk was de discussie over waar je het beste de aandacht op kunt richten. Amsterdam heeft er voor gekozen om in eerste instantie de koplopers centraal te stellen en hen te gebruiken in de communicatie. De achterblijvers te voorzien van vooral feitelijke informatie. Wat in dat proces lastig was: de constante aandacht van het Parool voor de reorganisatie met als rode draad de niet bijzonder op feiten gebaseerde berichten dat de reorganisatie gestrand was op weerstand, de OR en de bonden en een falende aansturing van de gemeentesecretaris. Maar volgens Lonneke en Jeffrey werd deze kritiek op authentiek Amsterdamse wijze gepareerd: heldhaftig, vastberaden en barmhartig.

Delen
Deel het bericht in je netwerk
Verzenden