Harry Michels over het Draagvlak Denkraam van Wit Communicatie

Het systematisch opgezette Draagvlak Denkraam van Wit Communicatie combineert terecht relatie, proces en verhaal bij het creëren van draagvlak. De bedreigingen die het draagvlak kunnen eroderen, weergegeven als bliksemschichten, zijn nog waardevoller. We lopen namelijk allemaal aan tegen ingrepen vanuit onverwachte hoek en effecten van goed bedoeld eigen handelen. Oog hebben daarvoor is wezenlijk voor het succes van ingrijpende veranderingen in de samenleving of binnen een organisatie.

Plus: de vaardigheden van de procesbegeleider

Ik voeg een gedachte over de rol van de procesbegeleider aan het denkraam toe. Hij moet twee dingen goed kunnen. Allereerst de omgeving en zijn eigen reacties kunnen waarnemen. En ten tweede het denken tijdens het proces afwisselend kunnen versnellen, vertragen of helemaal stil leggen.

Kunnen waarnemen

Het waarnemen van de omgeving en jezelf, is wezenlijk omdat we allemaal geneigd zijn ongemakkelijke situaties op te lossen door terug te grijpen op wat we weten en kunnen. Dat leidt tot momenten waarop het vast zit en we nergens uitkomen. Een procesbegeleider kan dan in de verleiding komen een handige interventie te doen die voor verlichting zorgt, waardoor de groep verder kan. Dat voelt goed en dat is nu juist de valkuil.

Durven schakelen

Onszelf in wat Kahnemann cognitief gemak noemt brengen, voelt goed maar is niet altijd wat nodig is. Juist in een complex proces waarin we op zoek zijn naar nieuwe inzichten is het toestaan van ongemak essentieel. Een procesbegeleider moet dat aanvoelen en dan schakelen tussen snel denken, vertragen of stil leggen, om dan met elkaar te onderzoeken, te testen en uit te dagen. Om weg te komen van dat wat voor de hand ligt en om dieper te gaan graven. De procesbegeleider die de groep daarbij helpt en laat onderzoeken in plaats van snel doen wat goed voelt, kan nieuwe oplossingen naar boven halen.

Om zo bedreigingen te tackelen

De genoemde bedreigingen in het Draagvlak Denkraam van Wit komen voort uit te snel denken en ongemak onvoldoende een kans te geven. We snijden bochtjes af en zien zaken over het hoofd. Het kunnen onderzoeken van onduidelijkheid en ongemak is nodig om een complex proces samen succesvol te doorlopen.

Wie is Harry Michels?

Harry Michels is Manager Omgeving N23 Westfrisiaweg (Provincie Noord-Holland) en procesbegeleider samenwerkingsvraagstukken en burgerparticipatie.

Weten hoe het Draagvlak Denkraam van Wit eruit ziet?

Bekijk het Draagvlak Denkraam van Wit.

Delen
Deel het bericht in je netwerk
Verzenden