Dit jaar bestaat de Sociaal Economische Raad zeventig jaar. De SER, met een vertegenwoordiging van werkgevers, werknemers en onafhankelijke kroonleden is bij uitstek een polder-instituut.
Jan Tinbergen (1903-1994) stond aan de wieg van dit instituut en was als gezaghebbend econoom tussen 1950 en 1962 lid van de SER. Onder zijn voorzitterschap van de Commissie Lonen en Prijzen kwam het eerste SER-advies tot stand met daarin de invloedrijke formulering van de doelstellingen van het economisch beleid.

Vader van het draagvlak

Tinbergen was een groot voorvechter voor de op feiten gebaseerde maatschappelijke dialoog. Daarmee verdient hij het predikaat één van de markante voorvechters van het principe van draagvlakontwikkeling voor het aanpakken van onze grote maatschappelijke opgaven. Want voor de aanpak van deze opgaven is een politiek uitonderhandeld compromis niet een voldoende basis. Eerst moet tussen maatschappelijke partijen een gedeeld beeld zijn van de probleemstelling, de daar aan gekoppelde relevante feiten en cijfers en de analyse daarvan. De Sociaal Economische Raad, die dit jaar zeventig jaar bestaat is, met vertegenwoordiging van werkgevers, werknemers en onafhankelijke kroonleden bij uitstek een instituut dat zich hiervoor leent.

De polder gaat de polder in

Toch is er in die zeventig jaar wel het een en ander veranderd: in een BNR podcast wijst de huidige voorzitter van de SER Mariët Hamer op het groeiend belang van de maatschappelijke dialoog. Een dialoog zich in haar ogen goed kan worden gebruikt als onderdeel van de analyse. Maar ook een dialoog om door te gaan met de bevindingen van planbureaus en instituten zoals de SER en daarmee in wisselwerking kan treden. SER is daarmee een huis waar maatschappelijke beweging centraal staat. Nieuwe ontwikkeling daarbijn is dat de SER nu ook zelf het land in gaat om de stem van de Nederlander een podium te geven: “De polder gaat de polder in”.

Delen
Deel het bericht in je netwerk
Verzenden