Het Klimaatakkoord kan vooral gezien worden als een politiek akkoord van het Kabinet: een omvangrijk akkoord dat gebaseerd is op de uitkomsten van de vijf klimaattafels, waar overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven aan hebben deelgenomen. De verdere uitwerking en de uitvoering van het akkoord is daarmee echter nog lang niet zeker gesteld. Daar zal draagvlak voor gezocht moeten worden bij bewoners, bedrijven, belangenorganisaties en de politiek. Landelijk, regionaal en lokaal. Denk daarbij aan plannen voor CO2-belasting, ondergrondse C02-opslag, rekeningrijden, meer windmolens en het aardgasvrij worden van gebouwen en woningen.

Lange adem en zorgvuldig proces

Werken aan draagvlak is een langdurig en continu proces waarin geluisterd wordt naar elkaar, gediscussieerd wordt, keuzes worden gemaakt en ruimte is om emoties, zorgen en belangen te bespreken. ‘Eerlijk, haalbaar en betaalbaar’ is het motto waarmee het kabinet dit voor elkaar wil krijgen. Dit vraagt om een mix van zorgvuldigheid, flexibiliteit, transparantie, kennisontwikkeling en resultaten.

Factor C plus omgevingsmanagement

Werken aan draagvlak start bij een inventarisatie van stakeholders en het zicht krijgen op hun belangen. De methodiek van Factor C biedt  daar een goede kapstok voor. Op basis hiervan kan een rolbepaling plaatsvinden en kan het te volgen proces benoemd worden om zo van een beleidsvoornemen tot de concrete uitvoering te komen. Communicatie en omgevingsmanagement gaan daarbij hand in hand.

Van droom tot bouwkraan

Wij van Wit Communicatie hebben kennis en ervaring van een dergelijk proces. Van visie-ontwikkeling tot de praktische uitvoering: van droom tot bouwkraan. Dat deden wij in het verleden bijvoorbeeld bij de aanleg van windparken op land en in zee, de realisatie van biovergistingsinstallaties, de ontwikkeling van het hoofdstedelijk klimaatprogramma, de opzet en uitvoering van de landelijke energiedialoog. En in het hier en nu ontwikkelen we de communicatiestrategie van de Regionale Energie Strategie in Noord Holland en ondersteunen wij het Landelijk Expertise Centrum Warmte bij het realiseren van de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Delen
Deel het bericht in je netwerk
Verzenden