Wit is partner geworden van het Centrum voor Strategische Communicatie en de Leerstoel Strategische Communicatie, initiatieven van de beroepsvereniging voor communicatie Logeion. De leerstoel wordt nu ingevuld door Noëlle Aarts.
De doelstellingen van dit Centrum voor Strategische Communicatie zijn:

  • ontwikkeling vakgebied strategische communicatie door kennis vanuit wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden en kennisontwikkeling te stimuleren;
  • bijdragen aan positionering en profilering van het vak;
  • bundelen activiteiten/ontwikkelen nieuwe activiteiten die het vak naar een next level brengen;
  • beroepsgroep inspireren continu te werken aan de eigen professionalisering;
  • kennisdeling, kennisontwikkeling, learning community.

 

Als partner draagt Wit bij, ook door zelf een rol te spelen bij activiteiten die de verbinding leggen tussen wetenschap en praktijk. Activiteiten zijn bijvoorbeeld communicatiecolleges, masterclasses, een jaarlijkse meeting Science meets Practice, marktplaats, onderzoeken en netwerkbijeenkomsten.

Delen
Deel het bericht in je netwerk
Verzenden