In dit interview stellen we een collega uit het vak van communicatie/woordvoering en tevens gebruiker van de Communicatie Cockpit (CoCo) aan je voor. Deze keer: Esther Habers, Woordvoerder van wethouder Rabin Baldewsingh (Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport) bij de gemeente Den Haag.

Hoelang ben je al woordvoerder en wat vind jij interessant aan jouw vak?

Ik ben sinds 2003 woordvoerder bij de gemeente Den Haag na een loopbaan in de journalistiek. Ik vond en vind het interessant om vanuit deze functie een grotere maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren dan in mijn eerdere werk. Na de vluchtigheid van de journalistiek is het leuk om onderdeel te kunnen zijn van beleid in wording en uitvoering. Daarnaast is het aantrekkelijke van deze functie dat je als woordvoerder een mooie rol kunt spelen om beleid voor burgers helder te maken en kunt laten zien wat de gemeente voor en in de stad doet.

Waar moet een goede woordvoerder volgens jou aan voldoen?

In mijn optiek moet je als woordvoerder multi-inzetbaar zijn, breed geïnformeerd zijn en snel kunnen schakelen. Je moet in staat zijn om beleid begrijpelijk te maken voor een breed publiek, stressbestendig zijn, kunnen multitasken en liefde hebben voor en inzicht hebben in politieke processen. Bovendien moet je als woordvoerder een goed netwerk hebben in de journalistiek en niet bang zijn om in je adviezen soms een ander geluid te laten horen.

Wat was jouw meest interessante case in de afgelopen 2 jaar en waarom?

Ik kan niet één specifieke case aangeven. Ik vind mijn werk in alle opzichten interessant, mede door de snelheid en enorme afwisseling zowel qua inhoud als taken.

Wat is de belangrijkste ‘lesson learned’ voor jou sinds je woordvoerder bent?

Dat je met een externe en soms kritische blik naar zaken blijft kijken, ook al ben je al langere tijd werkzaam in een organisatie.

Hoe helpt de Communicatie Cockpit jou in je dagelijkse werk? En wat is de toegevoegde waarde van de CoCo voor jullie team en organisatie in z’n geheel?

Het geeft goed inzicht in waar je collega’s mee bezig zijn en wat er speelt onder de woordvoerders. Dit is interessant in het dagelijkse werk voor mijzelf en het gehele team. Voor de organisatie als geheel is het voordeel dat bij onverhoopt uitvallen van een woordvoerder er via CoCo goede verslaglegging heeft plaatsgevonden. Hierdoor wordt het makkelijker om werk over te nemen indien nodig en kan de continuïteit van het werk beter gegarandeerd worden.

Is het vak van woordvoering volgens jou de afgelopen jaren veranderd?

In de paar jaar dat ik dit vak uitoefen zie je al dat de rol van social media aanzienlijk groter is geworden. Als woordvoerder maak je nu veel meer gebruik van verschillende kanalen om een doelgroep te bereiken. Enkele jaren geleden communiceerden we toch vooral via persberichten. Daarnaast is ook de manier van communiceren veranderd. De gemeente staat nu dichter bij de inwoners dan in het verleden. Teksten zijn toegankelijker en we streven er naar om meer in begrijpelijke taal naar buiten te gaan met nieuws. Daarnaast zijn we minder huiverig geworden om soms te erkennen dat ook een gemeente fouten maakt én corrigeert.

Hoe zie jij de toekomst van het vakgebied woordvoering? Welke trends zie jij?

De uitdaging voor de toekomst zit in mijn optiek vooral in het kunnen loslaten van controle. Met alle verschillende vormen van media is publiceren voor iedereen mogelijk. Om de kloof tussen overheid en burgers te dichten zul je externe communicatie moeten benutten om op een laagdrempelig manier inzichtelijk te maken waar de gemeente voor staat en wat het doet voor de inwoners. Dat doe je niet alleen door te zenden van stadhuis naar stad, maar juist door goed te luisteren naar wat er speelt bij de inwoners. Die verhalen verzamelen en intern een podium geven leidt tot een betere verbinding tussen binnen en buiten. In Den Haag doen we dat bijvoorbeeld via het platform Editie070.nl.

Esther Habers

Esther Habers, woordvoerder bij de gemeente Den Haag.

Ben je benieuwd naar de Communicatie Cockpit waar Esther bij de gemeente Den Haag gebruik van maakt? Lees hier meer over de Communicatie Cockpit, de online persvragenmonitor.

Delen
Deel het bericht in je netwerk
Verzenden