Workshops

Factor C+

Strategische communicatie van projecten
Factor C plaatst communicatie in het hart van het beleid. Maar wat betekent dat precies? Factor C, dat is een bestuurder met inzicht in de omgeving. Factor C is een organisatie die in contact staat met de buitenwereld. En Factor C is vooral: ontwikkelen van beleid met oor voor de geluiden van iedereen die je met dat beleid raakt. Wij geloven dat elk groot project een Factor C aanpak nodig heeft. Daarom bieden wij Factor C+ aan: begeleiding van projectteams om Factor C succesvol in te zetten in de praktijk. Want de strategische keuzes die aan het begin van een project gemaakt worden hebben een sneeuwbaleffect op het resultaat.
Contactpersoon Jan Jelle van Hasselt janjelle.van.hasselt@witcommunicatie.nl | 06 5380 5096

Herkenbaar schrijven

De kracht van een verhaal is dat het mensen aan je bindt. Maar dan moet het verhaal wel herkenbaar geschreven zijn. Dat leer je in deze praktische workshop.
Contactpersoon Astrid van den Berg astrid.vandenberg@witcommunicatie.nl | 06 5589 4611

Positioneren

Positioneren betekent: durven kiezen en je naar de keuze gedragen. Een goede positionering geeft de organisatie, een product of een project extern smoel en intern motivatie. Positioneren is als beeldhouwen: het beeld zit er al in, je moet alleen de rest weghalen.
Contactpersoon Ronald Schepers ronald.schepers@witcommunicatie.nl  | 06 1305 0844

Programmacommunicatie

De programma-aanpak kenmerkt zich door een sturing op doelen bij de uitvoering van een breed scala aan inspanningen, projecten en andere werkzaamheden. Het invullen van het programmacanvas helpt bij het verkrijgen van overzicht en de positionering van het programma. In de workshop wordt een communicatie-aanpak voor programma’s toegelicht en op een eigen programma toegepast.
Contactpersoon Jan Jelle van Hasselt janjelle.van.hasselt@witcommunicatie.nl | 06 5380 5096

Social media inzet

Op social media kan iedereen publiceren en ongehinderd een eigen opinie geven. Met een snelheid waarmee projecten en organisaties in sommige gevallen verrast kunnen worden. Hoe kan jouw project of organisatie zelf aanwezig zijn op social media en welke instrumenten zijn er om te monitoren wat er op de social media gebeurt en met een doordachte webcare daarop inspelen? In deze workshop worden hiervoor een strategie en aanpak ontwikkeld.
Contactpersoon Jan Jelle van Hasselt janjelle.van.hasselt@witcommunicatie.nl | 06 5380 5096

Stakeholder- en krachtenveldanalyse

Inzicht krijgen in de veelheid aan partijen rond een project, programma of verandering. Helderheid bieden over invloed, vertrouwen en belang. Conclusies trekken over de uitdagingen, strategiebepaling en de communicatie met de diverse stakeholdergroepen. In de workshop worden modellen gepresenteerd en toegepast op de eigen situatie.
Contactpersoon Jan Jelle van Hasselt janjelle.van.hasselt@witcommunicatie.nl | 06 5380 5096