met beperkte inspanning een blijvend effect

Als een communicatieafdeling op een bepaalde manier werkt, is het vaak lastig om op de korte termijn te versnellen, van richting te veranderen. Dat kan nodig zijn om problemen aan te pakken of kansen te benutten. Er is een impuls nodig; een zetje in de goede richting. Met specifieke kennis, praktijkervaring, tips, do’s and dont’s of gewoon door tijdelijk inspiratie en energie aan de afdeling toe te voegen.Wij zorgen voor die impuls. Dit doen we samen met vakinhoudelijke experts, met kennis van uw sector en op basis van de wensen en kracht van de organisatie.we brengen drie lijnen samen

Maar altijd maken we vooraf afspraken over de scope en borging van het impulsmoment door • gezamenlijk vraag- of probleemstelling vast te stellen
 • inhoudelijke afbakening te bepalen
 • proces te beschrijven, onder meer wie en welke afdelingen betrokken worden
 • eindproduct te beschrijven

Wij zijn

Wit Communicatie en een groeiend aantal partners. Ervaren en inhoudelijke experts die naast hun bestaande werkzaamheden beschikbaar zijn voor een Impulsmoment.Onze werkwijze

Na het intakegesprek volgt een inhoudelijk voorstel waarin scope en borging van het impulsmoment wordt beschreven. Hierbij wordt aangegeven welke adviseurs uit ons netwerk ingezet kunnen worden.

Impulsmomenten uit het verleden hadden betrekking op • Positioneren
 • Branding
 • Gedragsverandering
 • Reputatie- en issuemanagement
 • Corporate communicatie
 • Participatie en draagvlakvorming
 • Marketingcommunicatie
 • Interne communicatie
 • 

  Sectoren waarin wij werken of gewerkt hebben:

  Overheid (Rijk, gemeenten en provincie), bouw-, infra- en vastgoed, financiele dienstverlening, onderwijs, sport en culturele sector, belangen- en branche- en ledenorganisaties.