Wit gaat UIT van de kracht van mensENOnze naam Wit Communicatie is gebaseerd op het kleurenmodel van professor de Caluwé. Vijf kleuren staan daarbij voor vijf manieren van denken over veranderen. Bij wit ligt de nadruk op organische verandering. Wit is open, met volop ruimte voor eigen invulling. Net als Wit Communicatie. We gaan uit van de kracht van mensen. We gaan samen aan de slag en maken gebruik van wat er al is. We betrekken mensen en sluiten aan op wat hen beweegt. Met een combinatie van kennis, ervaring en creativiteit. Met praktisch inzicht en het vermogen visie en beleid om te zetten in acties. In overleg met de opdrachtgever kiezen we een inspirerende aanpak met een daarbij passende samenwerkingsvorm die effectief, laagdrempelig en kostenbewust is.

Wit is

... een multidisciplinair collectief van specialisten.

Tekstschrijver
User Experience (UX) Strateeg Multimedia
Senior Communicatie­adviseur
Interim Communicatie­manager
Communicatie­adviseur
Netwerk partner | CoCo Ontwikkelaar
Software Ontwikkelaar
Senior Communicatie­adviseur
Projecten

Our name is our ambition. Not just proclaiming transformation, but making it happen. Advancing new sustainable approaches in finance, marketing, governance and the labour market, supported by state-of-the-art digital technologies.


Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) - onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - is een van 's werelds toonaangevende muziekinstituten. CvA, opgericht in 1884, biedt 1.200 studenten uit meer dan 70 landen een dynamische en cultureel diverse omgeving om de meest uiteenlopende muziekstijlen te ontdekken: klassieke muziek, oude muziek, hedendaagse muziek, jazz, pop, opera, orkestdirectie, filmmuziek én elektronische dansmuziek.


Het Programma Dialoog en Ethiek verzorgt dialogen op verzoek, over praktische kwesties en vragen over ethiek die spelen op de werkvloer. Het zijn niet de gewone vragen maar de vragen waar doorgaans (te) weinig tijd voor is en waar je doorgaans ook niet goed uitkomt. De aanpak daarvoor zal de komende periode verder worden uitgewerkt. Dat gebeurt door programmadirecteur en filosoof Erik Pool samen met zijn team van kwartiermakers. Het programma is ondergebracht bij het directoraat-generaal Overheidsorganisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Opdrachtgever: AIV

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is het adviescollege voor regering en parlement op het gebied van buitenlands beleid. De AIV adviseert gevraagd en ongevraagd over internationale vraagstukken. Het betreft in het bijzonder: Europese samenwerking, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en veiligheidsbeleid.


Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Analyseren, structureren en helder formuleren, met als doel te komen tot eenduidige beleidsteksten voor zowel interne en externe doelgroepen. Dat is wat ik doe voor de Gemeente Amsterdam. Mijn rol is complexe teksten toegankelijk te maken op verschillende niveaus. Daarnaast schrijf ik ook verhalen voor wijkkranten, zoals de serie ‘De vele gezichten van dementie’ voor Stadsdeel Zuid.

something

that causes

something

to happen

MORE

quickly

Het juiste antwoord nog voordat de vraag gesteld is

Persregistratietool voor

• maximaal zicht op communicatie

• proactieve woordvoering

• monitoring van persvragen

• samenwerken via de cloudBEDRIJVEN // COÖRPERATIES // GEMEENTEN // PROVINCIES // RIJKSOVERHEIDWORKSHOPSWORKSHOP

Factor C+

Factor C plaatst communicatie in het hart van het beleid. Maar wat betekent dat precies? In direct contact staan met de buitenwereld, met oog, oor en hart voor de geluiden van iedereen die je met jouw activiteiten raakt. Een aanpak waarbij communicatie hand in hand gaat met omgevingsmanagement.Contactpersoon: Jan Jelle van Hasselt

janjelle.van.hasselt@witcommunicatie.nl

06 5380 5096

TRAINING

MediatrainingHet uitgangspunt van deze training is: ik heb wat te vertellen en weet dit zo te brengen dat de journalist of de kijker het verhaal op één manier kan interpreteren. De training is voor woordvoerders en PR-adviseurs die hen begeleiden, zowel voor beginners als gevorderden.Contactpersoon: Ronald Schepers

ronald.schepers@witcommunicatie.nl

06 1305 0844

TRAINING

Helder schrijvenHelder schrijven is te leren. In deze training legt Astrid van den Berg uit in welke stappen je het schrijfproces kunt aanpakken om tot een helder resultaat te komen.

WORKSHOP

Positioneren

Positioneren betekent: durven kiezen en je naar de keuze gedragen. Een goede positionering geeft de organisatie, een product of een project extern smoel en intern motivatie. Positioneren is als beeldhouwen: het beeld zit er al in, je moet alleen de rest weghalen.Contactpersoon: Ronald Schepers

ronald.schepers@witcommunicatie.nl

06 1305 0844

WORKSHOP

programma­communicatieDe programma-aanpak kenmerkt zich door een sturing op doelen bij de uitvoering van een breed scala aan inspanningen, projecten en andere werkzaamheden. Het invullen van het programmacanvas helpt bij het verkrijgen van overzicht en de positionering van het programma. In de workshop wordt een communicatie-aanpak voor programma’s toegelicht en op een eigen programma toegepast.WORKSHOP

Social media inzetOp social media kan iedereen publiceren en ongehinderd een eigen opinie geven. Met een snelheid waarmee projecten en organisaties in sommige gevallen verrast kunnen worden. Hoe kan jouw project of organisatie zelf aanwezig zijn op social media en welke instrumenten zijn er om te monitoren wat er op de social media gebeurt en met een doordachte webcare daarop inspelen? In deze workshop worden hiervoor een strategie en aanpak ontwikkeld.

COACHING

junior tekst­schrijvers

Goed leren tekstschrijven is een kwestie van uren maken. De short cut is leren van een professional. Astrid van den Berg deelt haar ervaring graag met junior tekstschrijvers.

WORKSHOP

Stakeholder- en krachten­veld­analyseInzicht krijgen in de veelheid aan partijen rond een project, programma of verandering. Helderheid bieden over invloed, vertrouwen en belang. Conclusies trekken over de uitdagingen, strategiebepaling en de communicatie met de diverse stakeholdergroepen. In de workshop worden modellen gepresenteerd en toegepast op de eigen situatie.opdracht­gevers

 • Achmea
 • Alliander
 • Amsterdam
 • Economic Board
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • Belastingdienst
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 • Conservatorium van Amsterdam
 • Crucell
 • De Alliantie
 • DELA
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Flevoziekenhuis Almere
 • Gemeente Almelo
 • Gemeente Almere
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Ede
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Enschede
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Heerenveen
 • Gemeente Helmond
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Nieuwegein
 • Gemeente Soest
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Uithoorn
 • Gemeente Woerden
 • Gemeente Zaanstad
 • Gemeente Zoetermeer
 • Gemeente Zwolle
 • Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam
 • Geo Impuls
 • Hogeschool van Amsterdam
 • ING
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Jellinek Amsterdam
 • Jumbo
 • Lingotto
 • Ministerie van Algemene Zaken
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Ministerie van Veiligheid & Justitie
 • MRI Centrum
 • Naturalis
 • Netbeheer Nederland
 • Openbaar Ministerie
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Limburg
 • Rabobank
 • Rijkswaterstaat
 • Science Park Amsterdam
 • Schiphol College
 • Stedin
 • Stichting Achmea
 • Slachtoffer en Samenleving
 • Spotify
 • Stichting Lezen & Schrijven
 • Stichting Normaal Amsterdams Peil
 • Stichting Waterheuvel
 • Transitiecommissie Sociaal Domein
 • UMC Groningen
 • UMC Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • Van Gogh Museum
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • IJmere
 • Zorginstituut Nederland
 • Zuidasdok