Het juiste antwoord nog voordat de vraag gesteld isPersregistratietool voor

• maximaal zicht op communicatie

• proactieve woordvoering

• monitoring van persvragen

• samenwerken via de cloud

BEDRIJVEN // COÖRPERATIES // GEMEENTEN // PROVINCIES // RIJKSOVERHEID