Ronald
Schepers

Senior Communicatie­adviseur

| Draagvlakvorming

| Positioneren

Zekerheid als basis

Veel organisaties willen geen risico’s nemen in de communicatie. Bijvoorbeeld om politiek bestuurlijke redenen, wanneer men de reactie van de klant of inwoners vreest of als er wordt getwijfeld aan de reputatie of positionering. Zekerheid bieden en gebruik maken van de bestaande organisatie en middelen is altijd mijn beginpunt. Hierbij ben ik graag betrokken bij de uitvoering, want dit bepaalt het resultaat en de lol. Samen een plan, project of beleid opstellen. Mensen betrekken, problemen oplossen en campagne voeren. Om dit goed te kunnen doen moet je de kracht van woorden, beelden en het proces begrijpen. Hierbij zoek ik altijd naar de inspiratie. Naar dat wat mensen in beweging brengt.CONTACTRonald Schepers

Senior Communicatieadviseur


06 1305 0844