REDESIGNING BUSINESS AND RE-INVENTING ECONOMICS BY DOINGNieuwe tijden vragen om een nieuwe economie. Daarom richtte de faculteit Business en Economie van de Hogeschool van Amsterdam het Centre for Economic Transformation op, met Kate Raworth van de Doughnut Economics als eerste professor of practice. Wij werden gevraagd de positionering van het CET te ontwikkelen. Daarvoor spraken we 21 interne en externe samenwerkingspartners en kwamen we vanuit hun bevlogenheid tot de propositie ‘Re-designing business’. Vervolgens maakten we een introductiecampagne met onder meer een boekje en video.

"It’s not about making things a bit more sustainable or a bit more inclusive – that is so last century.It's time to become regenerative and distributive by design"- Kate Raworth

Het CET heeft met als de eerste Professor of Practice van de HvA een grote inspirator. Haar Donut-economie brengt mensen in beweging. Maar we laten ons evengoed inspireren door de de Sustainable Development Goals en andere initiatieven. In het CET is ruimte voor uiteenlopende economische modellen en ideeën. We staan open voor discussie en stimuleren iedereen om kritisch mee te denken. Het CET is niet alleen het analyseren maar ook katalyseren van transformatie van business en economie naar meer duurzaamheid, diversiteit en digitalisering. We laten zien wat er in de praktijk kan en dragen dat uit, in het onderwijs en in het publieke debat. Studenten, docenten en onderzoekers zijn er klaar voor. Ze zijn klaar voor de normen en waarden van de toekomst.VIER TRANSFORMATIES

CET richt op vier belangrijke transformaties:

  1. De Circulaire Transformatie,

  2. De Energie Transformatie,

  3. De Transformatie van Arbeid,

  4. De Digitale Transformatie

Economic

Transformation

to GoHet CET wil bijdragen aan het versnellen van de transformatie naar een duurzame, inclusieve, eerlijke economie en daarin een sturende rol spelen door partijen bij elkaar te brengen en samen te ontdekken wat werkt en wat niet. Het CET is platform waar nieuwe ideeën over economie vorm krijgen in praktijkgericht onderzoek en onderwijs. Studenten, docenten en onderzoekers werken samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden aan economische vraagstukken die de samenleving raken, zowel nationaal als internationaal. De benoeming van Kate Raworth (auteur van The Doughnut Economy) als HvA Professor of Practice is een enorme stimulans voor deze koers.