Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)De Adviesraad Internationale Vraagstukken is het adviescollege voor regering en parlement op het gebied van buitenlands beleid. De AIV adviseert gevraagd en ongevraagd over internationale vraagstukken. Het betreft in het bijzonder: Europese samenwerking, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en veiligheidsbeleid.

Op basis van een evaluatierapport werkte ik aan de volgende drie punten:

  1. Het communicatiever maken van de totstandkoming van adviezen door partijen meer in het proces te betrekken, bijvoorbeeld door consultatierondes, hoorzittingen of het actiever verspreiden van het werkprogramma;
  2. Het verbeteren van de presentatie, vorm en stijl van de adviezen, door deze korter, leesbaarder en visueler (zoals beeld, grafieken, factsheets) te maken;
  3. Het meer aandacht geven aan het ‘landen’ van een advies bij opdrachtgevers door bijvoorbeeld seminars en bijeenkomsten en meer zichtbaarheid krijgen bij geïnteresseerden door inzet van bijvoorbeeld nieuwe (sociale) media, nieuwsbrieven en een verbeterde website