Online Woordvoerder

Kinderopvang­toeslagBij de aanpak van de kinderopvangtoeslag is in het verleden veel niet goed gegaan. Belastingdienst/Toeslagen heeft daarbij de gevolgen voor en de impact op de betrokken ouders uit het oog verloren. In 2020 is gestart met het herstellen van dat wat niet goed is gegaan. De herstelorganisatie gedupeerden Kinderopvangtoeslag heeft als doel de fouten uit het verleden te herstellen en ouders te compenseren.

Het Ministerie van Financiën draagt daarbij de eindverantwoordelijkheid en ontwikkelt het beleid voor de toekomst. Veel van de gedupeerden benaderen het ministerie en de betrokken bewindspersonen over hun situatie. Hiervoor is (in nauwe samenwerking met de herstelorganisatie) een aanpak voor de online woordvoering ontwikkeld en in praktijk gebracht. Dit vanuit de gedachte dat gedupeerde ouders wanneer zij via de online media aandacht vragen recht hebben op een antwoord en waar nodig actie vanuit de herstelorganisatie.