Kwartiermaker Dialoog en EthiekHet Programma Dialoog en Ethiek verzorgt dialogen op verzoek, over praktische kwesties en vragen over ethiek die spelen op de werkvloer. Het zijn niet de gewone vragen maar de vragen waar doorgaans (te) weinig tijd voor is en waar je doorgaans ook niet goed uitkomt.De aanpak daarvoor zal de komende periode verder worden uitgewerkt. Dat gebeurt door programmadirecteur en filosoof Erik Pool samen met zijn team van kwartiermakers. Het programma is ondergebracht bij het directoraat-generaal Overheidsorganisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.De Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag bracht op 17 december 2020 haar verslag ‘Ongekend onrecht' uit. Veel ouders zijn slachtoffer geworden van de harde aanpak die de achterliggende jaren is gehanteerd bij de kinderopvangtoeslag. Een van de conclusies was dat er binnen de rijksoverheid een versterking moet plaatsvinden van het ambtelijk vakmanschap. De rol van ambtenaren is om te adviseren en handelen vanuit professioneel vakmanschap. De norm is dat ambtenaren werken op basis van openheid en verantwoording. Dat ze kunnen omgaan met tegenspraak in direct contact met burgers. Dat ze effectief samenwerken over (organisatie)grenzen heen. En dat hen daarbij de maatschappelijke opgave helder voor ogen staat. Voor een goede invulling van het ambtelijk vakmanschap is het oog hebben voor morele vraagstukken en het gesprek daarover in de dagelijkse praktijk essentieel.