Kwartier­maker communicatie­­­­programma vracht­wagen­heffingDoor de invoering van de vrachtwagenheffing gaan alle binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen per gereden kilometer. Om betalen per gereden kilometer mogelijk te maken, wijzigt het systeem van een vaste belasting naar een variabele heffing. De netto-opbrengst uit de vrachtwagenheffing zal in overleg met de vervoerssector worden teruggesluisd voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector.Om de invoering van een vrachtwagenheffing te organiseren is het Programma Vrachtwagenheffing ingericht. Dit programma houdt zich bezig met de volgende onderdelen:  • Ontwikkelen van wet- en regelgeving
  • Systeemontwikkeling en de implementatie van een heffingsstelsel
  • Voorbereiding van de terugsluismaatregelen
  • Voorbereiding van de fysieke uitvoering van de vrachtwagenheffingCommunicatie en omgevings­management

Communicatie en omgevingsmanagement hebben een belangrijke rol om het proces op deze onderdelen op een goede manier te doorlopen. Denk daarbij aan het vinden van draagvlak en overeenstemming over de aanpak van de vrachtwagenheffing. Het bepalen van het wegennet voor de heffing met oog voor de verkeers- en milieueffecten. De uitwerking van de terugsluis en de wijze waarop gekomen wordt tot acties die leiden tot innovatie en verduurzaming van de sector.stakeholder­analyse en strategie

De organisatie van de communicatie en het omgevingsmanagement is met het programma meegegroeid. Voor het programma is een stakeholderanalyse gemaakt. Op basis daarvan is en strategie ontwikkeld voor de communicatie en de participatie tijdens de uitvoering van het programma. Vervolgens is een website ontwikkeld, zijn stakeholderbijeenkomsten georganiseerd en is de communicatie rond mijlpaalmomenten ingevuld.