Kompas / Aanpak Mensenhandel: innovatief instrument voor alle gemeentenElke gemeente moet in 2022 een duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel hebben. Om ze daarbij te helpen, ontwikkelde Wit voor VNG het Kompas / Aanpak Mensenhandel. Een digitaal instrument dat uitgebreid antwoord geeft op de vragen "Wat? Hoe? En Met wie?".Het kompas kan als een volledige training worden doorlopen. Gebruikers kunnen aantekeningen maken in de applicatie, hoofdstukken en kaarten downloaden en specifieke onderdelen eenvoudig met collega’s delen en in teams online werken.Peter Oskam, portefeuillehouder Mensenhandel VNG: "Het Kompas is er voor alle gemeenten, maar het is geen blauwdruk, gemeenten en regio’s verschillen immers. Sommige gemeenten hebben al een aanpak, maar zoeken naar vernieuwing, andere staan nog aan het begin. Het Kompas kan daarom ook op verschillende manieren worden gebruikt, als een soort onderwijsmodule die de beleidsadviseur langs alle aspecten van beleid voert, of als naslagwerk om gericht informatie op te zoeken. Uitbuiting stoppen we samen. Met het Kompas dragen we daar graag een steentje aan bij."

VNG en CoMensha lanceren tool voor aanpak mensenhandel

Gemeenten hebben we de verantwoordelijkheid mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan en slachtoffers hulp te bieden. Om gemeenten te ondersteunen bij het maken van beleid, is het Kompas / Aanpak Mensenhandel ontwikkeld. Het Kompas is een praktisch digitaal instrument dat Nederlandse gemeenten helpt bij de ontwikkeling van een aanpak mensenhandel.Gemeenten en partners betrokken Vele gemeenten en partnerorganisaties zijn de afgelopen 2 jaar bij de totstandkoming van het product betrokken geweest. De online lancering vond plaats tijdens een webinar, in aanwezigheid van onder andere Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar, de initiatiefnemers en vele andere betrokkenen.Onzichtbaar misdrijf Mensenhandel is een vaak onzichtbaar misdrijf dat de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. Het is een ernstige schending van de mensenrechten die overal voorkomt, ook in Nederland. Of het nu gaat om seksuele uitbuiting, om (overige) arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting of gedwongen orgaanverwijdering. Gemeenten hebben de taak om in 2022 een lokale aanpak Mensenhandel te hebben, zoals afgesproken in het Interbestuurlijk Programma (IBP, punt 5.11) en zoals beschreven in het programma Samen tegen Mensenhandel. Deze tool gaat hen daarbij helpen.

Colofon

Projectleider Aanpak Mensenhandel VNG: Simone Haane

Concept: Duncan Baumbach

Ontwerp en realisatie: Duncan Baumbach voor Wit Communicatie i.s.m. Creative Communications Company

Projectmanager Kompas: Barbara Bulten

Redactie: Simone Haane, Glenn van den Akker, Raymond Venema, Helen de Jong en Marcus de Koning-Man

Tekst: Jessica Maas

Correctie: Anneke Bisschopkompasaanpakmensenhandel.vng.nl