Prettig en gezond oud worden in Amsterdam ZuidHoe blijven ouderen in Zuid zo lang mogelijk vitaal? Hoe krijgen zij de juiste zorg en ondersteuning, wanneer zij dat nodig hebben? Hoe kunnen bewoners met dementie en hun naasten het best ondersteund worden? Het zijn vragen waar stadsdeel Zuid op verschillende manieren een zo goed mogelijk antwoord formuleert en organiseert. Astrid van den Berg ondersteunt bij het schrijven van interne uitvoeringsplannen en richtinggevende kaders. Daarnaast schrijft zij verhalen voor wijkkranten, zoals de serie ‘De vele gezichten van dementie’.Prettig en gezond oud worden in Amsterdam Zuid - Uitvoeringsplan ouderen stadsdeel Zuid